Spelinspektionen har bötfällt Svenska Spel Sport & Casino med 100 miljoner kronor för otillräckliga åtgärder mot överdrivet spelande. Efter en granskning av spelarbeteenden och bristfällig intervention mot spelberoende, syftar denna sanktion till att betona behovet av strängare spelarskyddsåtgärder och ansvarstagande från spelbolagens sida.

Det statligt ägda spelbolaget har blivit föremål för kritik och påföljd av Spelinspektionen, med en sanktionsavgift på hela 100 miljoner kronor till följd. Denna straffavgift är ett svar på Svenska Spel Sport & Casinos otillräckliga efterföljelse av spellagstiftningen.

Frånvaro av åtgärder mot överdrivet spelande I december 2021 inleddes en granskning av Svenska Spel Sport & Casino av Spelinspektionen. Det framkom att bolaget brustit i sin skyldighet att agera omsorgsfullt mot sina spelare och inte vidtagit adekvata åtgärder för att assistera spelare i behov av att begränsa sitt spelande.

Under granskningen fokuserades det specifikt på 10 spelare som hade varit bland de mest aktiva under en period av två månader. Dessa spelare uppvisade alla tecken på spelberoende, med frekventa spel, långa sessioner, höga insättningsgränser och betydande förluster.

Brister i uppföljningen

Spelinspektionen lyfte även fram att Svenska Spel hade misslyckats med att effektivt varna spelare som överskridit gränser för sunt spelande, trots tidigare perioder av självuteslutning via Spelpaus.

I vissa situationer begränsades åtgärderna till att endast skicka ett meddelande till den berörda spelaren, något Spelinspektionen ansåg vara otillräckligt.

Som svar på anklagelserna framhöll Svenska Spel att faktorer såsom inloggningstider och spelintensitet inte automatiskt indikerade problematiskt spelande. Spelinspektionen höll dock inte med och betonade att det fanns tydliga indikationer på att vissa spelare engagerat sig i ett överdrivet spelande som inte kunde anses vara normalt.

Syftet med sanktionen

I sitt beslut framhåller Spelinspektionen att syftet med den stora sanktionsavgiften inte enbart är att straffa, utan också att sätta ett exempel med Svenska Spel. Detta för att understryka vikten av att spelbolag tar sitt ansvar och arbetar för att skydda sina spelare.

Svenska Spel har inte uttalat sig om sanktionsavgiften, men det är förväntat att de kommer att förbättra sina rutiner för spelarskydd för att undvika framtida böter.

Bästa Casino

Bonus upp till 4000 kr + 100 free spins

Bonus på 100% upp till 500 kr + 40 Free Spins

Bonus på 100% upp till 1000 kr + 100 free spins

Bonus på 100% upp till 500 kr

Bonus på 100% upp till 1500 kr

Bonus på 100% upp till 750 kr + 20 free spins

200 free spins

Bonus upp till 2000 kr eller 11 free spins

Bonus upp till 500 kr + 20 free spins

Bonus på 100% upp till 1000 kr

100 free spins utan omsättningskrav!

150 free spins